Jaarverslag 2000

Het is een oude traditie dat ter gelegenheid van de jaarvergadering van TCL de secretaris een overzicht geeft van de activiteiten die binnen de club het afgelopen jaar hebben plaats gehad.
Dat zal dit jaar dus niet anders zijn, alleen werd deze klus reeds meer dan 25 keren tot ieders tevredenheid uitgevoerd door Johny Dirickx.
Johny heeft echter op de jaarvergadering 2000 te kennen gegeven het secretariaat over te willen laten aan een eventuele opvolger. Ik wil niet nalaten om van deze gelegenheid gebruik te maken om in naam van heel TCL, Johny te danken voor zijn jarenlange toewijding en inzet voor onze club. Zijn vakmanschap en dossierkennis werden binnen het bestuur allom gewaardeerd en we houden eraan hem nog een fijne sportieve toekomst toe te wensen binnen de club en elders.
Aangezien de opvolging van de secretaris op dit ogenblik nog niet officieel bekend is ( kan in de loop van deze vergadering na de verkiezing van de kandidaten gebeuren ) heb ik me als secretaris ad interim voor de opmaak van dit jaarverslag vooral laten inspireren door het voorbeeld van de voorbije jaren, daarbij geholpen door de inbreng van de diverse commissieverantwoordelijken (waarvoor dank). U zal merken dat de gekende thema’s en items uit het verleden traditiegetrouw de revue zullen passeren.
Was 1999 een jubeljaar bij uitstek met als hoogtepunten de viering van het 25 – jarig bestaan van TCL en de organisatie van de gewestelijke finales jeugdinterclub, dan voorspelde 2000 een rustig jaar te zullen worden zonder uitschieters, een jaar met vooral veel gezellige tennisdrukte en weinig kopzorgen, een jaar waarin vooral het bestuur even zou kunnen bekomen van het hectische jaar ’99.
Of toch…, zoals reeds aangehaald moest er gezocht worden naar een definitieve opvolging voor het secretariaat dat Martine ten voorlopige titel overnam. En om onze vele leden nog beter van dienst te zijn, werden er ingrijpende verbouwingen gepland aan ons clubhuis en last but not least, na enkele jaren noeste arbeid gaven Marc en Marleen te kennen de uitbating van het clubhuis voor bekeken te houden en moest de club op zoek naar een nieuwe uitbater.
Zeg nu zelf, drie extra uitdagingen die weliswaar niet onderschat mochten worden, maar toch geen onoverkomenlijke obstakels voor een goed functionerend bestuur als het onze.
Jammer maar helaas, het jaar 2000 werd er enerzijds een met veel tennisgenot voor onze leden, gekruid met enkele sportieve hoogtepunten, maar anderzijds ook een van veel kommer en kwel, vooral dan voor onze bestuursploeg. Onvoorziene problemen van diverse aard staken de kop op en bezorgden het bestuur meer kopbrekens en avondvullende vergaderingen dan hen lief was.
Maar, zonder vooruit te willen lopen op de items, de club heeft de stormen met brio doorstaan en komt in haar totaliteit sterker uit het afgelopen jaar dan ooit tevoren.
Oordeelt u zelf maar !


Ledenbestand.
Met meer dan 650 leden blijft TCL een der voornaamste tennisclubs van Limburg, zelfs van Belgie.
Samen met Tenkie, Excelsior, Wimbledon en Diest spannen wij de kroon en zijn we verantwoordelijk voor een kleine 3% van het ledenbestand van ons gewest. Een cijfer dat er niet vanzellf kwam, dat moet je verdienen ! Dat ons ledenbestand nog steeds gestaag blijft groeien is niet vanzelfsprekend in deze tijd van overaanbod en bewijst dat de bestuurlijke visie op de club en de daarmee gepaard gaande opties die genomen werden op diverse vlakken, de enige juiste waren.
Interclub 2000
Interclubverantwoordelijke Peter Caubergh meldde dat er in 2000 niet minder dan 20 seniores– en 15 jeugdploegen de kleuren van TCL verdedigden.
Voor het eerst in de 26 – jarige TCL – geschiedenis trad er een nationale damesploeg aan, bestaande uit 4 speelsters. Heel TCL kon alzo op zaterdagnamiddag genieten van mooi en meedogenloos tennis op topniveau en iedereen zag dat het goed was.
Dit spelniveau bewees ook dat de kwaliteit van de jeugdwerking zijn eerste vruchten afwerpt.
Voorts viel er een flinke stijging te noteren van het aantal midi – ploegen ( 2 jongens - en 2 meisjesploegen ). Het is een teken aan de wand dat de Lanakense jeugd op steeds jongere leeftijd competitie gaat spelen.
Ook de resultaten van de andere ploegen nochten er zijn. Uitschieter dit jaar was uiteraard de jeugdploeg bestaande uit Marco en Fabio Kuppens en Jasper Hendrickx, die in de afdeling jongens 14 de titel van Limburgs gewestelijk kampioen op hun naam mochten schrijven.
Daarnaast behaalden nog 12 ploegen ( 5 jeugd – en 7 seniorenploegen ) de eindrondes.
Resultaten die beslist mochten gezien worden, en dan hebben we het nog niet gehad over de heren 45 die hun uitzonderlijke resutaten van vorig jaar weliswaar niet konden herhalen, maar dit compenseerden met extra – sportieve ambiance en een 20 jaar oud + 40 jaar ervaring tellende medespeler onderscheidden door hem te ridderen in de Orde van de Batteraven.
Bovendien mogen we beslist niet vergeten om Ruben Bemelmans te feliciteren met de titel van Belgisch kampioen bij de miniemen jongens. Een fantastisch resultaat waar ook TCL zich toch een klein beetje mag bij betrokken voelen.
Tenslotte de kers op de taart ! TCL mocht in 2000 ook een heuse nationale kampioen uit eigen rangen vieren, want Danny Caubergh presteerde het om de titel van Belgisch kampioen Heren 35 naar Lanaken te halen. Een bijzonder hoogstaande prestatie die ons aller respect verdient en met gouden letters mag worden bijgeschreven in de analen van TCL.


Criteriumtornooi

Tornooidirecteur Maurice Roumans vraagt zich af of de de wet van Murphey dan toch van toepassing zou zijn op het criteriumtornooi van TCL, althans in 2000 toch.
Het begon reeds mis te lopen met de postbedeling van de kaarten, die blijkbaar een omweg naar Antwerpen hadden gemaakt, met als gevolg dat vele inschrijvingen te laat ter bestemming geraakten, ondanks tijdig posten. Dan kwamen de weergoden als echte kwelduivels optreden. Nooit hebben we zo’n ellendig triest weer meegemaakt als in juli 2000. Een troost: het kan dit jaar enkel beter worden wat betreft het weer. Alsof dit nog niet volstond moest een scheidsrechter zich op de finaledag afmelden wegens ziekte.
Ondanks al deze tegenslagen, heeft het tornooi toch nog een normaal verloop gekend.
Uiteraard waren er wat meer wachttijden, maar een outdoor -en indoor –planning voor praktisch iedere dag, lostte veel ongemakken op.
Er werd op 3 juli gestart met 442 inschrijvingen, verdeeld over 27 reeksen. Dit waren er een 20 – tal minder dan in 1999, deels te verklaren door de voorbije EK2000 gekte, waardoor een 25 – tal inschrijvingen laattijdig toekwamen en moesten geweigerd worden.
Het tornooi werd gespeeld met leden uit 32 verschillende clubs, en er werden tijdens het tonooi ongeveer 400 wedstrijden afgewerkt.
Van de 27 reeksen werden er maar liefst 18 gewonnen door TCL – leden, een record in de clubgeschiedenis. Bovendien waren er 9 reeksen waarbij de finale betwist werd door enkel TCL – leden, en nog eens 5 reeksen met een TCL – finalist. Slechts 4 finales moesten het stellen zonder TCL – deelnemer ! Een fantastische prestatie van onze leden.
Eind goed, al goed dus, en als het even kan …. dit jaar toch maar wat beter weer graag !! ( Onder het motto : baat het niet, het schaadt ook niet, overweegt Maurice om de hulp van de Klarissen in te roepen )
Jeugd
Bij aanvang van het werkjaar 2000 pakte de uitgebreide en vernieuwde jeugdcommissie uit met een indrukwekkend en oogverblindend ambitieus programma.
Liefst 19 verschillende activiteiten werden er georganiseerd, waarvan een overgrote meerderheid kon rekenen op een ruime deelname van onze tennistoekomst en door onze jonge tennisfreaks werd geevalueerd met een zeer goed tot uitstekend en dus zeker voor herhaling vatbaar.
Rekening houdend met dit alles vond het jeugdbestuur het gerechtvaardigd om zich kandidaat te stellen voor de titel van jeugdvriendelijke tennisclub in het jaar 2000.
Voor ons alvast een reden om de hele jeugdwerking, met Alain en Peter als de mannen die de kar moeten trekken voorop, in naam van heel TCL proficiat te wensen en hen aan te moedigen om het nog imposantere programma voor 2001, met evenveel enthousiasme waar te maken.


Clubkampioenschap
Voor het tweede opeenvolgende jaar mocht organisator Alain, in tegenstelling tot zijn collega, rekenen op een praktisch regenloos clubkampioenschap. Mede dankzij de soepele opstelling van alle deelnemers werd het weer een gezellige bedoening. Naar goede gewoonte hieven zowel de winnaars als de verliezers na afloop samen het glas, zij het om uiteenlopende redenen.
De belangstelling liep in 2000 iets terug, vooral omdat men minder reeksen speelde.
Voor het eerst werden de clubkampioenschappen bij de jeugd in poules georganiseerd, wat echter niet leidde tot een groter aantal inschrijvingen.
Globaal genomen doet dit gegeven echter niets af aan de vaststelling dat ook deze keer weer een groot aantal leden genoten van deze traditionele seizoensafsluiter waarin competitie en recreatie hand in hand gaan.
Klassementen
Gewoontegetrouw werden in december de nieuwe klassementen voor het seizoen 2001 bekend gemaakt.
Zoals steeds stelden we weer een mengeling van stijgers en dalers vast.
Zoals vorig jaar reeds werd aangegeven, wordt de top bij de dames steeds sterker. Bijna de volledige top slaagde erin enkele klassementen te stijgen.
Stefanie Croimans voert de dames aan met als klassement B – 4/6.
Bij de C – klassementen valt vooral de stijging op van Karen Vrancken, van C 30/4 naar C 15/4.
Bij de heren laat de jeugd wat op zich wachten.
Lijstaanvoerder Danny Caubergh stijgt tot B-15/1, gevolgd door oude getrouwen Peter Caubergh
( B-4/6 ) en Alain Wauters ( B-4/6 ).
Voorts stijgen verschillende C- klassementen naar goede traditie 1 of 2 niveaus.
Transfers
Gewoontegetrouw kent dit gebeuren een rustig verloop bij onze club.
Laura Schrijvers ( Boneput Bree ) en Steven Goiris ( Rapid Waterschei ) komen onze rangen versterken, Ilona Ignacz verkoos om interclub te spelen voor Tennisdel, maar blijft lid van TCL.
Recreatietennis
De recreatiecommissie o.l.v. Joris beet naar jaarlijks traditie ook in 2000 de spits af met de organisatie van het hespentornooi dat als vanouds in een sfeer van sportieve gezelligheid verliep.
Het nieuwelingentornooi, de traditionele opener van het zomerseizoen, zal niet meer georganiseerd worden wegens een te geringe belangstelling.
Geen nood echter, de 6 geplande clubavonden op vrijdag bewezen nogmaals een
succesformule bij uitstek te zijn en moesten wegens overweldigend succes met 3 weken verlengd worden. Het spreekt vanzelf dat dit initiatief ook dit jaar zal worden verdergezet.
De ontmoeting met onze burenvrienden uit Smeermaas op Pinkstermaandag versterkte andermaal de goede verstandhouding tussen beide clubs.
Deze vaststelling gekoppeld aan een buitengewone dagomzet, kon zelfs onze dienstdoende barman tot een spontane glimlach verleiden.
Op vraag van enkele leden, werd enkele jaren geleden opnieuw een fietstocht met ontbijt georganiseerd. Ook in 2000 kon dit initiatief op veel bijval rekenen. Een reden om ook dit jaar deze fietstocht in het recreatieprogramma op te nemen.
Op 23 september sloot het mosselfeest het recreatieseizoen af. De vele bereidwillige medewerkers werden beloond met een zeer goede opkomst, maar ook met een lekkere fles champagne voor de schoonmaaksters van de mosselen ( toevallig of niet allemaal dames ).
Dagelijks bestuur
Zoals in de inleiding reeds werd aangegeven, verliet Johny Dirickx in 2000 de bestuursploeg. Zijn taak als secretaris van de club werd tijdelijk overgenomen door Martine Desiron, in afwachting werd naar een nieuwe en definitieve oplossing gezocht.
In augustus werd ondergetekende gevraagd en bereid gevonden om deze functie over te nemen.
Als straks de verkiezing van de kandidaat - secretaris ( Lenaerts Gerard ), samen met die van uittredend en verkiesbaar als penningmeester ( Dirk Vanstapel ) gunstig verloopt, kan onze bestuursploeg straks verder op de ingeslagen weg.
Bar
Dit item heb ik bewust bewaard als afsluiter, kwestie van de goed – nieuws – show niet te onderbreken.
Zoals u kon lezen in het vorige jaaroverzicht, maakte het bestuur zich sterk om in 2000 te kunnen starten met de uitbreiding van ons clubhuis, om deze werken dan dit jaar te kunnen voltooien.
Uitbreiding van de kantine met de uitbouw van een degelijk vergaderlokaal, verfraaiing van de doucheruimtes en uitbreiding van het sanitaire gedeelte, alsmede het beter toegankelijk maken van de accomodaties voor rolstoeltennissers behoorden tot deze ambitieuze plannen.
Jammergenoeg is de bouwcommissie voor de uitvoering van dit alles gedeeltelijk afhankelijk van derden, zijnde de architect en de aannemers. Tot grote frustratie van onze bouwcommissie schoof de architect de concretisering van onze plannen op de lange baan, zodat in 2000 geen vervolg kon gegeven worden aan de concrete uitvoering.
Uitstel betekent echter geen afstel, want deze zaak is ondertussen gelukkig in een stroomversnelling gekomen en de bouwcommissie laat u weten dat eerstdaags de eerste aanbestedingen worden ondertekend.
Wanneer de werken daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd, is op dit ogenblik nog niet te zeggen.
In ieder geval werkt onze bouwcommissie zich uit de naad om de geplande werkzaamheden nog dit jaar te laten uitvoeren, zodat TCL spoedig over een nog betere accommodatie kan beschikken, waar ieder lid terecht fier op mag zijn.
Omtrent de bar stelde zich echter nog een ander klein probleem. Zoals geweten moesten we op zoek naar een nieuwe uitbater. Omdat we na het afhaken van enkele kandidaten, in februari 2000 nog steeds zonder kandidaten zaten, werd de Nederlandse markt "met succes" bewerkt.
Na degelijk en constructief overleg tussen de kandidaten en de barcommissie werd Dhr. Dassen aangesteld als onze nieuwe uitbater. De "goede man" begon met veel enthousiasme aan zijn ongetwijfeld zware opdracht, maar moest reeds na een korte tijd vaststellen dat deze job niet aan iedereen evengoed besteed is. Klachten allerhande van mistevreden leden i.v.m. de uitbating staken al vrij vroeg de kop op.
Om een lang verhaal kort te maken, na verschillende gesprekken tussen bestuur en uitbater en diverse pogingen vanwege onze barcommissie om de toestand te verbeteren, escaleerde na het open tornooi het geschil en verdween Dhr. Dassen met de noorderzon.
Dat hij de club, en daarbij de 650 leden, enerzijds opzadelde met een gigantisch organisatorisch, praktisch en ook financieel probleem, was hem geen zorg meer. Anderzijds was het een zegen voor de club dat deze man, die door zijn eigenzinnige optreden de goede sfeer binnen de club steeds meer vertroebelde, eieren voor zijn geld had gekozen en de grens over vluchtte.
Veelvuldige pogingen van het TCL bestuur om tenminste de financiele scherven te lijmen, botsten steeds op de onwil van de tegenpartij om tot een redelijk vergelijk te komen.
Maar iedere medaille heeft ook haar keerzijde. In haar pogingen om ons clublokaal draaiende te houden, mocht het bestuur rekenen op een grenzenloze vlaag van solidariteit, hulpvaardigheid en clubliefde van haar leden. Nooit was het "wij"-gevoel, de verbondenheid en de eensgezindheid binnen de club groter dan in deze periode. Vele helpende handen maakten niet alleen het extra-werk lichter, ze zorgden er ook voor dat de oude sfeer zich in geen tijd weer meester maakte van het clublokaal. Hierover getuigden leden nog spontaan in onze laatste uitgave van D.S. van vorig jaar.
TCL wil iedereen, maar vooral deze vele vrijwilligers nogmaals van harte danken voor hun bereidwillige en belangenloze medewerking. Het is dus toch waar dat men in nood zijn vrienden leert kennen en daarom mogen we met terechte fierheid stellen dat onze mooie club sterker uit deze moeilijke periode is gekomen dan ooit tevoren.
Maar het bestuur besefte ook dat deze toestand niet kon blijven duren en ging in het tussenseizoen naarstig op zoek naar een nieuwe uitbater. Gelukkig konden we dit keer wel rekenen op diverse reacties op onze advertenties.
Na screening van alle kandidaten en na grondig overleg binnen het bestuur, kunnen we u melden dat midden januari witte rook uit de schouw te voorschijn kwam.
Mej. Yvonne Bernaerts uit Houthalen werd door een unanieme beslissing van het TCL – bestuur aangesteld als uitbaatster van het TCL – clubhuis voor het seizoen 2001. Zij zal de uitbating samen met haar stiefvader verzorgen. Het TCL – bestuur is bij het nemen van deze beslissing niet over een nacht ijs gegaan maar beseft dat dit geen garantie geeft op een goede keuze.
Wij zijn er wel heilig van overtuigd dat, met medewerking van al onze leden, deze nieuwe uitbaters zullen meehelpen om u allen in 2001 weer vele gezellige en sportieve momenten op onze club te laten beleven.

Het is nooit mijn ambitie geweest om bij dit jaaroverzicht volledig te zijn. Ik denk trouwens dat dit in een grote club als de onze, waar dagelijks wel iets gebeurt dat het vermelden waard is, bijna onmogelijk is. In het besef dat een jaaroverzicht eigenlijk "sec" hoort te zijn, kon ik het toch niet nalaten aan sommige items een persoonlijke tint te geven.
Mocht ik daardoor belangrijke zaken over het hoofd gezien hebben of sommige feiten verkeerdelijk hebben voorgesteld, wil ik me daarvoor verontschudigen en de "gedupeerden" oproepen om dit te melden, zodat dit kan worden rechtgezet in een volgende D.S.
Mag ik tenslotte u allen danken voor uw bereidwillige aandacht of leesbereidheid en u in naam van het TCL – bestuur alvast een fantastisch nieuw tennisseizoen toewensen met veel tennisgenot en gezelligheid.

Secretaris a.i.
Lenaerts Gerard