Jaarverslag 2001

Traditioneel wordt op de jaarvergadering een overzicht gegeven van het voorbije werkjaar.

In het verleden merkte ik op dat de meeste leden van onze vereniging toch uitkijken naar dit verslag omdat het enerzijds een mooi beeld geeft van het voorbije seizoen in al haar aspecten, anderzijds herinneringen losweekt uit het nabije verleden en tegelijkertijd bij de aandachtige toehoorders een evaluatiegedachte oproept met betrekking tot de clubwerking in haar totaliteit.

Het eenmalige karakter van een jaarverslag inspireerde op de vorige jaarvergadering een vooraanstaand lid tot de terechte vraag of het niet mogelijk zou zijn om onze leden in de loop van het seizoen regelmatiger op de hoogte te houden van de dagelijkse werking van de club in het algemeen en de inhoud en resultaten van de bestuursvergaderingen in het bijzonder.

Wat voert men uit in de bestuurskamer en is transparantie naar de leden toe geen voorwaarde sine-qua-non in het beleid van een club als de onze ?

Tegemoetkomend aan dit verzoek heb ik daarom in de daaropvolgende uitgaven van Drop-Shot een geresumeerd verslag uitgebracht van de voornaamste agendapunten die op de bestuursvergaderingen aan bod kwamen en heb ik tevens enerzijds aan de reacties gemerkt dat deze behoefte aan bijkomende informatie wel degelijk bestond, maar anderzijds ook ondervonden dat vele leden er geen flauw benul van hebben wat een bestuur te lijden heeft om een grote vereniging als de onze op een verantwoorde wijze tot ieders tevredenheid draaiende te houden.

Het gevolg van dit initiatief is wel dat dit jaarverslag een deja-vu karakter dreigt te krijgen en misschien wel overbodig lijkt.

Toch meende ik na het overlopen van alle items nog voldoende aandachtspunten te herkennen die een extra vermelding in dit overzicht verdienen. Na het turbulente seizoen 2000 waren er immers ook vorig jaar weer voldoende elementen voorhanden om onze bestuursploeg de nodige kopbrekens te bezorgen en waren er weer vele avondvullende vergaderingen nodig om

de nodige schikkingen te treffen, de problemen op te lossen of nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het zal u niet verbazen dat de verbouwingen van ons clubhuis en de dagelijkse werking van de vereniging onze meeste aandacht opeiste, maar hierover zo dadelijk meer. Als we deze ingredienten overgieten met een licht pikant sausje, te weten een ietwat eigenzinnige benadering van de feiten, dan hoop ik u toch nog een smaakvol gerecht te kunnen serveren dat bij de meeste toehoorders of lezers in de smaak zal vallen.

Na deze culinaire beeldspraak is het hoog tijd om terzake te komen en de bekende onderwerpen in willekeurige volgorde aan te snijden.

 • Het ledenbestand.

Ongelooflijk maar waar, na een onwaarschijnlijke toename van het aantal leden in 2000, steeg ons ledenaantal in 2001 nogmaals tot een ongekende hoogte en bereikten we de kaap van de 700 leden. Dat we daarmee ruim de grootste vereniging van Lanaken zijn en in Limburg bij de top 5 onder de tennisclubs horen, hoeft bij deze geen betoog.

Opvallend daarbij is toch wel het grote ledenverloop. Een 100-tal leden uit 2000 schreven om diverse redenen niet meer in, maar werden vervangen door ruim 150 nieuwe inschrijvingen. Dat deze nieuwe leden voor een groot gedeelte een jeugdige leeftijd hebben zal u, gezien het

Clijsters / Henin effect, beslist niet verbazen.

Het blijft wat dit seizoen betreft koffiedik kijken, maar de frequentie waarmee de inschrijvingen dagelijks binnenstromen, laat ons vermoeden dat we ook dit jaar de kaap van de 700 ruim zullen overschrijden. Het is duidelijk dat deze evolutie in het ledenaantal ons enerzijds zeer charmeert, maar anderzijds het bestuur dwingt tot grote waakzaamheid. We zullen de toestand van het ledenaantal van zeer nabij volgen om ten gepaste tijde maatregelen in overweging te kunnen nemen die zich zouden opdringen om de speelgelegenheid van alle leden te garanderen. Maar nogmaals, momenteel stelt zich dit probleem nog niet, maar het bestuur blijft op dit vlak zeer allert en zal deze toestand met argusogen blijven volgen.

 • Interclub 2001

Interclubverantwoordelijke Peter slaakte een zucht van verlichting na een toch wel bijzonder lang en druk interclubseizoen.

Opvallend daarbij was eens te meer de toename van het aantal jeugdinterclubteams die daarenboven zorgden voor opmerkelijke resultaten.

Zo speelden op zaterdag 23 juni in Wezel 2 TCl-teams de finale van het gewest Limburg. Opmerkelijk daarbij was dat onze 13- en 14- jarige jongens Roy en Robin de finale haalden van de afdeling 3 jongens 16. Bij de jongens 12 werden Alexander en Timothy Limburgs kampioen in hun afdeling, om daarna op 22 en 24 augustus in Diest op onweerstaanbare wijze Kampioen van Vlaanderen te worden.

Beslist een prestatie om "U" tegen te zeggen en voor de raad der wijzen misschien wel de voornaamste reden om bij de afsluiting van het seizoen Alexander Kneepkens de trofee van meest verdienstelijke TCL-speler voor het seizoen 2001 toe te kennen. Deze toewijzing staat zonder twijfel symbool voor alle TCL-jeugdspelers en vormt hopelijk een stimulans voor allen om op de ingeslagen weg verder te werken aan een gezonde geest in een gezond en sportief jong lichaam.

Ook onze eerste damesploeg, uitkomend in de nationale reeks en bestaande uit jeugdige elementen, deed het sportief bijzonder goed. Samen met de vele seniorenploegen die het enkele ronden uitzongen, waren ze verantwoordelijk voor een bijzonder lang, maar sportief gezien interessant interclubseizoen.

 • Het criteriumtornooi.

Van een zaak kon tornooileider Maurice in 2001 vrijwel zeker zijn: slechter weer als in het seizoen 2000 kon tijdens dit tornooi niet !

Toch werd hij ook dit jaar op dit vlak niet echt verwend en moest er 3 dagen binnen gespeeld worden. ( ter vergelijking : in 2000 werd er 4 dagen niet indoor gespeeld !).

Ons tornooi telde 422 inschrijvingen, hetgeen een lichte achteruitgang betekende t.o.v. vorig seizoen, maar het aantal personen dat inschreef steeg. Er schreven dus meer spelers in voor minder disciplines. Hiermee volgde ons tornooi een algemene tendens.

Er werd in 28 reeksen gespeeld en van de 422 inschrijvingen was ongeveer de helft lid van T.C.L. Van de 28 reeksen werden er 17 gewonnen door eigen leden en in nog 10 andere reeksen speelden eigen leden de finale. Dit betekent dus dat slechts 1 reeks geen T.C.L. vertegenwoordiger in de finale had. Toch wel een opmerkelijke vaststelling waar de tornooicommissie de passende conclusies uit zal trekken, maar ook louter sportief gezien een bijzonder positieve balans voor onze club.

 

Het tornooi kende traditiegetrouw een zeer sportief verloop zonder een uitsluiting en zelfs zonder een waarschuwing.

Er was ook een primeur te bewonderen op ons tornooi vorig jaar, omdat enkele ondernemende geesten uitpakten met een heuse karaoke-avond, midden onder het tornooi. De belangstelling was niet overweldigend maar de ambiance omgekeerd evenredig met het aantal deelnemers.

Beslist een lovenswaardig initiatief dat mits enkele aanpassingen kan uitgroeien tot een echte aantrekkingspool voor ons tornooi. Ook onze hartelijke dank aan de sponsors die dit mede mogelijk hebben gemaakt.

Voor dit jaar wil de vernieuwde P.R.-commissie, in nauwe samenwerking met tornooileider Maurice, werk maken van een opwaardering van ons tornooi op publicitair en sportief vlak in een poging om van ons tornooi meer te maken dan een veredeld clubkampioenschap, de vicieuze cirkel te doorbreken en de neerwaartse spiraal om te buigen. We kijken alvast uit naar de maand juli wanneer we kunnen vaststellen of het vele werk en de goede bedoelingen ook tastbare resultaten hebben opgeleverd.

 • Het clubkampioenschap

Organisator Alain kreeg in tegenstelling tot het seizoen 2000, dit keer geen medewerking van de weergoden. Tot zijn afgrijzen moesten er meer wedstrijden dan hem lief was, indoor afgewerkt worden. Gelukkig verzachtten begripvolle leden het leed van de inrichter en werden de onvermijdbare wachttijden er meestal met de glimlach bij genomen..

Ook de kantine-uitbater mocht ondanks de mindere klimatologische omstandigheden niet mopperen, temeer daar de finaledag kon worden afgewerkt in een schitterende ambiance onder een verkwikkend najaarszonnetje.

Alain hield er wel zijn eerste grijze haren aan over en verloor ondertussen ettelijke kilo’s aan (over)gewicht. Maar dit zou volgens welingelichte bron eerder te wijten zijn aan een doorgedreven dieet dan aan de klimatologische omstandigheden tijdens het clubkampioenschap.

Terzake, het aantal inschrijvingen stagneerde op 150 deelnemers en alle 22 finales werden gewonnen door T.C.L.-leden……

 • De jeugd.

Voor we een overzicht geven van de jeugdactiviteiten tijdens het seizoen 2001 staat kersverse voorzitter Marijke erop om even hulde te brengen aan haar voorganger Alain die in de loop van het seizoen te kennen gaf om na vele jaren inzet ten voordele van onze jeugd, het jeugdbestuur te willen verlaten om de voorzittersfakkel door te geven aan nieuwe elementen met verfrissende ideeen. Ze houdt eraan Alain in naam van alle jeugdspelers en hun ouders te danken voor het vele positieve dat er tijdens zijn bewind gerealiseerd werd ten behoeve van de T.C.L.-jeugd. Alain blijft trouwens als lid van het algemeen bestuur in nauw contact met de jeugdwerking.

Tijdens de vorige jaarvergadering pakte het jeugdbestuur uit met een ambitieus programma voor het seizoen 2001. En zoals het spreekwoord zegt: " Noblesse oblige ", was het de vraag of de jeugdverantwoordelijken deze uitdaging kon waarmaken.

Oordeelt u zelf maar.

Er waren de vaste activiteiten die ieder jaar hun plaats krijgen in het programma zoals de winter- en zomerlessen, de tenniskampen, de ontmoetingen met andere clubs en de eetdag.

In januari kon de conditietraining, die doorloopt tot einde maart, rekenen op een gemiddelde van ongeveer 20 deelnemers.

De wervingsdagen, georganiseerd in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst, konden rekenen op 30 deelnemers en het minitennistornooi in februari op 36 spelers.

Voor de zomerlessen schreven zich maar liefst 165 jeugdige spelers en speelsters in, velen ongetwijfeld met de ambitie om binnen de kortste keren in de voetsporen te treden van vaandeldragers Clijsters en Henin.

Het woensdagnamiddagtennis mocht ook rekenen op een ruime belangstelling en werd 10 maal georganiseerd en begeleid door onze eigen oudere jeugd.

Het ontbijttennis telde 50 deelnemers en het onderlinge minitennistornooi "jeugd ontmoet jeugd" 37 inschrijvingen.

De zomertenniskampen in augustus hadden ondanks een overweldigende opkomst, toch te kampen met het probleem dat spelers inschrijven en dan niet komen opdagen. Hiertegen zullen de organisatoren dit seizoen hun voorzorgen nemen.

De winterlessen hadden traditioneel te kampen met een overaanbod aan inschrijvingen. Niet minder dan 204 kinderen schreven in, waarvan er 24 niet konden ingedeeld worden door een gebrek aan beschikbare uren in de hal. Hopelijk brengt de geplande verruiming van de gemeentelijke tennishal hiervoor spoedig een oplossing.

Aan het clubkampioenschap namen een 30-tal jeugdspelers deel, verspreid over alle reeksen.

Voorts waren er de geplande ontmoetingen met Tongeren, Eisden, het Nederlandse Munster en een Brusselse club, die met wisselend succes al dan niet doorgingen.

De voorziene infovergadering voor de ouders van de jeugdspelers werd wegens te weinig inschrijvingen afgelast en de geinteresseerde ouders werden individueel geinformeerd.

Op het pizza- en pastafestijn mocht de jeugdcommissie 300 gasten verwelkomen die samen zorgden voor een welgekomen opbrengst voor de clubkas.

En last but not least was er de grote verrassingsdag in mei, tevens de eerste verjaardag van onze macotte Deusy die bij deze gelegenheid een meer zichtbare plaats op een fraai windscherm kreeg . Verdere verrassingen op deze prachtige dag waren de introductie van een specifiek jeugdhoekje in de kantine, enkele originele speelse activiteiten, een gesmaakte demonstratie van toprolstoeltennis en vooral de realisatie van de vernieuwde zandbak met daarbij een schitterend aangepast speeltuig.

 

 • De klassementen

Einde november, begin december is traditioneel de periode voor de bekendmaking van de nieuwe klassementen. Zowel bij de heren als bij de dames noteerden we flink wat wijzigingen. We beperken ons in dit overzicht tot de uitschieters :

Bij de dames zag Anke Kaes haar schitterend seizoen bekroond met een mooi B-15 klassement, en ze deelt daarmee de titel van leading lady bij T.C.L. met Stephanie Croimans. Maar ook Hanne Harings steeg fel met een B+4/6 klassement tot gevolg.

Nog enkele dikke stijgers waren Fabienne Magdalijns tot B4/6 en Laura Schrijvers en Ingrid Sprenger tot C15/2.

Bij de heren valt vooral het klassement van Limburgs C-kampioen Kristof Bullen op. Zijn schitterende titel leverde hem een prachtig B+4/6 klassement op. Aan Kristof dit seizoen de uitdaging om deze positie te verdedigen.

Jeugdspeler Roy Milius bekroonde zijn seizoen met eenzelfde klassement als Kristof: B+4/6. Dat belooft voor de toekomst !
Ondanks het verlies van 1 klassement blijft Danny Caubergh onze onbetwistbare lijstaanvoerder met een B-15 klassement.

 • Transfers.

Tegen de gewoonte in kenden we rond nieuwjaar een vrij drukke transferbedrijvigheid.

We beperken ons daarom tot de voornaamste overgangen.

Enkele jeugdspelers vonden dat het gras elders blijkbaar groener is dan thuis, of beter het gravel roder, en gaan ergens anders hun tennisgeluk beproeven.

Daartegenover staan echter de belangrijke transfers van Didier Kraft en vooral Belgisch jeugdkampioen en grote belofte Ruben Bemelmans naar T.C.L. Deze transfers moeten vooral gezien worden als versterking voor onze eerste ploeg heren, die in de hoogste gewestelijke reeks zal uitkomen. Het zal ons niemand kwalijk nemen dat we vooral de overgang van een der grootste beloften van het Belgische tennis Ruben Bemelmans extra in de verf zetten en hem een prettig en leerrijk seizoen bij T.C.L. toewensen. Wij hopen dat Ruben bij de vele nationale en internationale ontmoetingen die hij dit seizoen zal hebben, de kleuren van T.C.L. met brio zal verdedigen. Wij wensen hem hierbij alvast alle succes toe.

 • Het recreatietennis.

Voorzitter Joris Swennen meldde een constante in de organisaties van de recreatiecommissie nl. de gezelligheid die er telkens heerste.

Bij zowel de traditionele opener, zijnde het jaarlijks weerkerende hespentornooi midden januari, als bij de ontmoetingen met Smeermaas en Sappi Lanaken en Maastricht waren de sportieve resultaten ondergeschikt aan de gezellige sfeer die er telkens heerste.

Ook de kantineuitbater bevestigde ons vermoeden dat het bierverbruik recht evenredig was met de ambiance die er heerste, en daar was het tenslotte allemaal om te doen.

Ook de fietstocht met ontbijt kende ondanks de latere datum een goede opkomst . Ook de goede begeleiding, toch niet onbelangrijk bij zulke organisatie, die vlekkeloos verzorgd werd door de plaatselijke fietstoeristenclub, verdient eens te meer een pluimpje.

De al even traditionele mosselen, klaargemaakt en geserveerd door onovertroffen eigen leden, smaakten dit jaar weer hemels. Voorzitter Joris wordt zowaar lyrisch als hij het heeft over de fantastische samenwerking, de aandoenlijke clubsfeer en voorbeeldige teamgeest die er heersen bij de voorbereiding van dit eetfestijn.

Top of the bill blijven echter de vrijdagse clubavonden die ook vorig seizoen mochten rekenen op een geweldige bijval, zodat een verlenging zich weer opdrong. Ze zullen dit seizoen dan ook op algemene aanvraag verder gezet worden. Afsluitend deden ze eens te meer de definitie van het dansen nl. het verticaal uiten van horizontale verlangens, alle eer aan. Tijdig inschrijven zal weer de boodschap worden.

 • Het dagelijks bestuur.

Ook vorig seizoen had het dagelijks bestuur de benijdenswaardige taak om commissies te coordineren, initiatieven te ondersteunen en te evalueren, problemen op te lossen , voorstellen te onderzoeken en waar nodig knopen door te hakken.

Alle beslissingen, hoe belangrijk of marginaal ze ook lijken, werden steeds in democratisch overleg en bij meerderheid genomen. Daarbij werd steeds gezocht naar de beste oplossing voor de club en werden persoonlijke belangen zo veel mogelijk geweerd. We hopen dat we deze niet altijd even gemakkelijke taak tot een bevredigend einde hebben gebracht.

Dat daarbij soms over glad ijs moest geschaatst worden en onze beslissingen niet altijd mochten rekenen op ieders goedkeuring, was onvermijdelijk.

In een club van 700 leden is het nu eenmaal onmogelijk om rekening te houden met alle individuele, daarom niet minder terechte, vragen, noden en opmerkingen. We trachtten daarbij steeds om onze leden zoveel mogelijk te informeren en te betrekken bij de besluitvorming.

Met de opstart van een eigen web-side, waarvoor trouwens een dikke proficiat aan onze webmaster Jean, treedt ook T.C.L. binnen in het tijdperk van de informatica en wat nog veel belangrijker is, zijn we via onze diverse e-mail adressen direct bereikbaar voor alle leden.

We hopen dat onze leden veelvuldig gebruik zullen maken van deze service en daarmee een positieve bijdrage zullen leveren tot het dagelijkse beleid van onze club. Ook de informatie naar de leden toe krijgt nu een heel andere dimentie, maar het is geenszins de bedoeling dat de web-side het clubblad Drop-Shot zou vervangen. Beiden moeten en zullen complementair zijn en een verruiming van ons aanbod betekenen.

Op het einde van het seizoen gaf Cecile Weerts te kennen dat ze om persoonlijke redenen niet langer deel wenste uit te maken van ons dagelijks bestuur. We aanvaardden vanzelfsprekend haar beslissing en danken haar voor haar jarenlange inzet voor de club.

Hierdoor werd ons bestuur, dat al onderbemand was, echter geconfronteerd met een bijkomend personeelsprobleem. Daarom werd na rijp beraad en rekening houdend met de specifieke opdracht die nog vacant was binnen de taakverdeling, Pierre Klassen aangezocht en bereid gevonden om de zware taak van P.R.-verantwoordelijke op zich te nemen. Als straks de stemming rond zijn kandidatuur gunstig verloopt, kan het bestuur verder timmeren aan de vele uitdagingen die nog op ons te wachten liggen.

Na het afhaken van Guido Willen als voorzitter van T.C.L., vroeg ook de invulling van de taak van voorzitter om een oplossing. Noel Penders leidde reeds gedurende een lange periode de vergaderingen en vervulde tot ieders tevredenheid reeds jaren de taak van interim-voorzitter. Toch vond Noel het niet zo evident dat hij deze taak ook officieel zou invullen. Groot was dan ook de opluchting toen er eind december eindelijk witte rook uit de schouw te voorschijn kwam en Noel Penders, na het maken van pertinente afspraken binnen de bestuursgroep, officieel het voorzitterschap van T.C.L. aanvaardde voor onbepaalde duur.

De prioriteiten voor het bestuur dit jaar liggen vooral op het vlak van de voltooiing van de bouwwerken ( waarover zo dadelijk meer ), een betere coordinatie van de respectievelijke commissies en het maken van duidelijke afspraken met de voorzitters van de commissies om op die wijze de werking van de commissies en het dagelijks bestuur beter op elkaar af te stemmen.

 • Het clubhuis en de cafetaria.

Dit belangrijke onderwerp wordt ook dit jaar als laatste item in dit jaaroverzicht behandeld. In 2000 zorgde de baruitbating immers nog voor veel kommer en kwel binnen onze club. Voor het derde opeenvolgende jaar moesten we dus op zoek naar nieuwe uitbaters voor onze cafetaria, die uiteindelijk gevonden werden in de persoon van Marc en Yvonne.

En met succes, want deze mensen hebben met heel veel toewijding, inzet en clubliefde hun zware taak ter harte genomen. De kantine draaide weer, het was fijn vertoeven op tennisclub Lanaken en de jeugd vond in de persoon van Yvonne een ideaal aanspreekpunt.

Toch doken er reeds tijdens het seizoen enkele hindernissen op, die we als bestuur in samenspraak met Marc en Yvonne meenden te kunnen overwinnen.

Jammergenoeg bleek op het einde van het seizoen het water toch iets te diep tussen beide partijen en nam het bestuur na een objectieve evaluatie unaniem de moeilijke beslissing om voor het seizoen 2002 geen beroep meer te doen op de diensten van Marc en Yvonne.

Toch houden we er als bestuur aan om in naam van alle leden van T.C.L. Marc en Yvonne te danken voor hun ongetwijfeld eerlijke inzet voor onze club.

Hopelijk overheerst er na het wegebben van de ontgoocheling over het beeindigen van de opdracht, ook bij hen een positief gevoel van wederzijds respect en kameraadschap.

Maar wij mogen en kunnen hier niet bij blijven stilstaan en zijn verplicht naar de toekomst te kijken.

Dus plaatsten we opnieuw advertenties en na enkele sollicitatiegesprekken met verschillende kandidaten konden we op 7 januari 2002 de uitbating van ons clubhuis voor het seizoen 2002 toewijzen aan Dhr. en Mevr. Omer en Agnes Lambrechts – Raquet.

Omer en Agnes hebben als ex-uitbaters van T.C. Basvelden Zonhoven hun strepen reeds verdiend in de tenniswereld. We hopen dat ze ook bij T.C.L. zullen mogen rekenen op uw aller medewerking bij hun eerste kennismaking in hun nieuwe werkomgeving en we wensen hen alvast daarbij alle succes toe en veel arbeidsvreugde.

Maar er is meer. Na jarenlang plannen maken kon na het seizoen 2001 eindelijk gestart worden met de geplande uitbreiding van het clubhuis.

Dat het financiele plaatje dat vasthangt aan deze onderneming voor het bestuur een prioritaire zorg vormde, zal elke goede huisvader moeiteloos begrijpen.

Gelukkig mochten we voor de invulling van het bouwbudget rekenen op de bereidwilige medewerking van o.a. het gemeentebestuur. Na voorlegging van het volledige dossier en na grondig overleg besliste het gemeentebestuur immers om een groot deel van de bouwkosten te dragen. Terecht oordeelde het schepencollege dat T.C.L. als grootste sportclub van Lanaken in haar voorname sportieve en sociale taak ten opzichte van de jeugd en mindervaliden van Lanaken de volle steun van de overheid verdiende.

Het schepencollege verdient ons aller lof en respect voor de wijze waarop ze dit dossier in alle objectiviteit behandeld heeft en met een gunstig advies heeft afgesloten.

Ook de bestendige deputatie van de provincie deed haar duit in het zakje en beloofde een forse subsidie voor het toegankelijk maken van onze terreinen voor mindervaliden, waarvoor we hen in naam van alle leden, maar niet in het minst van onze rolstoeltennissers, van harte willen bedanken.

Begin oktober kon dus onder een goed gesternte gestart worden met de werkzaamheden.

Zoals we allen weten is een Lanakenaar geweldig in het afbreken en dat bleek eens te meer toen op die bewuste zonnige herfstzaterdag een twintigtal vrijwilligers de handen in elkaar sloegen en de slopingswerken verrichtten.

Woorden schieten tekort om te beschrijven met welke inzet van vereende krachten deze werken, soms ten koste van een blauw oog, werden uitgevoerd. Namen noemen bij deze is gevaarlijk en daarom wil ik het ook houden bij felecitaties voor de perfecte voorbereiding en organisatie van de werken.

Later zullen we, bv. ter gelegenheid van de opening, hierop ongetwijfeld nog terugkomen.

Ondertussen zijn de werken reeds goed gevorderd en is de ruwbouw klaar.

De afwerking zal, willen we kostenbesparend te werk gaan, nog veel inzet en werkuren van vele vrijwilligers vragen. Toch zijn we ervan overtuigd dat we met dezelfde teamgeest en inzet erin zullen slagen om begin april een prachtig vernieuwd en verruimd clubhuis aan onze leden te kunnen aanbieden.

 • Afsluiter

Hiermee hebt u een overzicht gehad van de activiteiten, organisatorische en andere problemen, vergaderingen met aangename en minder plezante momenten binnen T.C.L. tijdens het seizoen 2001.

Het was eens te meer nooit mijn bedoeling om daarbij volledig te zijn. Zo is het u beslist opgevallen dat bepaalde schaduwmomenten of memorabele avonden nauwelijks of niet aan bod kwamen in dit overzicht.

Zo horen we nog even stil te staan bij het plotse en pijnlijke wegvallen van fijne en trouwe clubgenoten of aanverwanten.

Ook vandalisme, inbraak en diefstal bleven de club in 2001 niet bespaard.

Maar ook ludieke momenten zoals deze waarbij een respectabel lid erin slaagde om ondanks de meest gesofisticeerde apparatuur met zijn wagen een haast onbereikbare bank achter het terrein te slopen, waren memorabel maar haalden dit overzicht net niet.

Misschien werd de tomeloze inzet van zovele anonieme maar onmisbare vrijwilligers onvoldoende in de verf gezet.

Dit is maar een spontane greep uit de aandachtspunten waarop u kunt reageren via de gekende kanalen. Mocht u zich beklagen over de subjectiviteit van dit verslag, de verkeerde keuze van prioriteiten, het financiele beleid of het slecht functioneren van een of ander bestuursorgaan, kruip dan in de pen of achter uw computer en laat het ons weten.

"Bent u tevreden, vertel het voort. Bent u ontevreden, vertel het ons" blijft daarbij onze leuze, maar alleen via de daarvoor bestemde kanalen en niet aan de toog.

En omdat enige ijdelheid ook ons niet vreemd is, kan een welgemeend schouderklopje op sommige momenten geen kwaad. Daarvoor is iedere positieve inbreng meer dan welkom en voor de vele vrijwillige medewerkers een welgekomen bijkomende stimulans om er ook dit jaar weer met verse moed en vereende krachten tegenaan te gaan.

Rest me tenslotte alleen nog u allen te bedanken voor uw voorbeeldige luisterbereidheid en u alvast een tennisseizoen toe te wensen met veel sportief genot en weinig kwetsuren, maar vooral met veel gezellige momenten.

Redactie

Gerard Lenaerts

Secretaris T.C.L.