Jaarverslag 2005

Vorig jaar werd voor het eerst de algemene vergadering tijdens het zomerseizoen georganiseerd, aangezien we volgens ons op dat ogenblik meer leden bereiken die voeling hebben met TCL omdat tennis op dat ogenblik vanzelfsprekend meer leeft bij alle leden, ook bij diegene die niet indoor spelen.

Het ledenbestand.

 Zoals reeds vorig jaar opgemerkt, konden we ook in 2005 weer een groot verloop in leden vaststellen. Mochten we vorig jaar echter nog tevreden terugblikken en verkondigen dat ondanks dit verloop we steeds een stijging van het aantal leden konden noteren, moeten we dit jaar concluderen dat ons ledenaantal gevoelig daalde met 10% tot 726 leden. Geruststellend is echter dat we nu reeds kunnen melden dat deze daling in 2006 zich niet doorzet. Zou in 2005 het Clijsters-Henin-effect misschien minder gespeeld hebben als gevolg van de blessures van beide dames? Of dienen we op zoek naar andere verklaringen?

Reeds jaren ijveren we ervoor dat de leden ons hun juiste gegevens zouden bezorgen, dit is zeker niet in het minst in hun eigen voordeel, want indien jullie ons correcte adresgegevens en e-mailgegevens bezorgen, dan kunnen we jullie via 4 kanalen informeren over de werking van onze club, nl. dropshot, de TCL-website, via e-mail en advalvas in het clubhuis. Dit zou onze communicatie met de leden moeten  verbeteren en ervoor zorgen dat jullie zeker niet te laat zijn om in te schrijven voor de activiteiten die jullie interesseren.

2005 was ook het eerste jaar waarin we een doorlooptijd van 14 dagen vroegen voor het inschrijven van nieuwe leden, aangezien je pas kan reserveren op het ogenblik dat je bij VTV gekend bent. Dus wil je steeds kunnen tennissen schrijf dan tijdig in, zo kom je niet voor verrassingen te staan.

 
De interclub

Net als in 2004 waren Jean-Marie en Bart paraat om alles in goede banen te leiden. Jean-Marie zorgde voor een goede planning voor de 23 seniorploegen en de 22 jeugdploegen. Tijdens de competitie hielden zij een oogje in het zeil zodat iedereen op een sportieve manier tegen de juiste tegenstrevers kon aantreden. Ook droegen zij er zorg voor dat de uitslagen tijdig aan VTV doorgespeeld werden zodat we geen nodeloze boetes dienden te betalen.

Sommigen ploegen startten met de bedoeling hoge ogen te gooien wat betreft het resultaat en anderen, om het nieuwe seizoen zo gezellig mogelijk te beginnen.

Drie ploegen, één dames, één heren en één jeugdploeg jongens startten op nationaal niveau waarvan de dames doorstootten naar de eindronde.

Volgende opmerkelijke resultaten werden genoteerd:

De ploegen van de gewestelijke competitie deden het goed met 17 ploegen die doorstootten naar de eindronde (40%) wat als een mooi resultaat kan genoteerd worden.

De heren 35 I haalden de ½ finale, terwijl bij de meisjes 16III de finale bereikt werd.

Bij de heren 45 IIIA kon de ploeg van Jeepee wel de finale bereiken maar de Limburgse titel was wat hoog gegrepen en dus gingen ze glansrijk de boot in bij TC De ALK tegen de ploeg van Omer, onze vroegere baruitbater die er natuurlijk wel zijn pleziertje in had.

Bij de heren 45 IVB zorgde de ploeg van André Huveneers echter voor de kers op de taart en behaalde de Limburgse titel. Dit jaar gaan zij op zoek naar verdere roem en proberen zij ook België te veroveren.

In elk geval deden zowel winnaars als verliezers, elk op hun niveau hun best om de reputatie van TCL bij de tegenstrevers weer eens hoog te houden.


De klassementen.

Bij de dames noteren we vooral dat Anke Kaes ook verder doorstoot naar een B-15/2 klassement en Stephanie Croimans aan de top bijbeent. Verder een winst van 2 niveaus voor Schrijvers Laura, Jackers Tatiana, Blokker Carima, Teheux Lauren en Carlisi Steffi.

Kneepkens Alexander topt bij de heren met een winst van 2 klassementen in de hogere regionen maar wat lager zien we een winst van drie categorien voor Janshen Pascal en Wielick Jeroen. De top van de heren blijft ongewijzigd met 4 B-15-spelers.

 
Het criteriumtornooi.

Het is nog maar eens bevestigd, TCL is geen club zoals al de anderen. Jaren is er geïnvesteerd in publiciteit voor ons tornooi, verschillende data werden uitgeprobeerd, verschillende initiatieven genomen, maar wat we ook uitprobeerden het aantal deelnemers bleef maar schommelen rond de 450, met als trieste uitschieter 433 in 2004. Dan nog de negatieve berichten in de kranten, praktisch overal een forse terugval van het aantal deelnemers.

De vooruitblik naar ons tornooi gaf helemaal geen rozig beeld, integendeel. Dan nog geen tornooiblok meer van de VTV, inschrijven langs de PC, en andere onheilsmeldingen hingen in de lucht. Alleen onze tornooileider gaf geen krimp “op het einde van de inschrijvingsperiode komen ze wel opdagen” was zijn motto. En zie, eenmaal de inschrijving-stroom op gang kwam stopte hij pas bij 502 exact 69 meer dan in 2004. Miraculo!!!!!

Dan het tornooigebeuren zelf, zeer voorbeeldige deelnemers, thema-avonden om u tegen te zeggen verzorgd door exotisch personeel, maar er zijn bepaalde mensen die toch vreemd opkeken bij het aanschouwen van deze “schoonheden”(maar ook dit heeft zijn charmes),een tornooileider die altijd pal staat in de storm alles was er om er een geslaagd tornooi te hebben, behalve….dat dekselse weer, juist nu we geen beroep kunnen doen op de tennishal

wegens de uitbreidingswerken. Dank zij de samenwerking met bevriende clubs als As, Eisden

en Tennisdel kon het wedstrijdschéma toch tamelijk goed gevolgd worden zodat de schade tot een minimum beperkt bleef. En wat betreft de publieke belangstelling : buiten alle verwachtingen en dorst dat ze hadden.

Natuurlijk werden er ook zeer stevige partijen getennist met als uitschieters de finaleplaats van Croimans Stéphanie in de reeks ED 1, de winst van Carima Blokker tegen Audrey Meier in de reeks ED 2 terwijl ook Danny Caubergh de eer van TCL hoog hield in de hoogste mannenreeks EH 2.


Het clubkampioenschap

Vanaf begin augustus kon men weer inschrijven voor het jaarlijkse clubkampioenschap. Naar jaarlijkse traditie waren er enkele vroege inschrijvers die reeds tijdens de eerste dagen reageerden. Een week voor de deathline was het aantal gegadigden echter erg magertjes te noemen, gelukkig dikte dit in de laatste week snel aan, zodat we na het versturen van een herinneringsmail voor het tweede opeenvolgende jaar konden afsluiten met een record aantal inschrijvingen.

Opvallend was tevens dat 80% van de inschrijvingen via internet gebeurden, iets waar de wedstrijdleider erg blij mee was, aangezien hij dan niet hoefde te ontcijferen wat bepaalde hanepoten dienden voor te stellen.

Na de loting konden we ook iedereen die met een juist mailadres in de bestanden van VTV genoteerd stond per mail verwittigen wanneer zijn eerste wedstrijd zou plaatsvinden. Bij deze planning houdt het computerprogramma rekening met de opgegeven beschikbaarheid van de deelnemers.

Wij gingen er dan ook vanuit dat in het eerste weekend bijna geen verschuivingen dienden doorgevoerd te worden. Was dit een kleine of misschien zelfs grote misrekeningen van onzentwege? In ieder geval diende op de eerste zaterdag maar liefst 17 van de 30 wedstrijden herpland te worden, zodat de wedstrijdleider zich afvroeg waarom leider niet met ij geschreven wordt.

Gelukkig werkte het weer mee, we noteerden nl. slechts één dag die uitregende zodat we op zondag 25 september toch de finales konden afwerken en de prijzen verdelen.

Positief was weer dat er een gezellige sfeer heerste op de club en dat de wedstrijden voor 99% in een erg sportieve sfeer gespeeld werden, zodat er ook niet diende ingegrepen te worden op het plein. Als ik ’s avonds uit het bureautje kwam zag ik meestal toch mensen die vrolijk aan de bar stonden, natuurlijk had dit ook te maken met de uitbaters Peggy en Rudy die hun in de watten legden.

Ondergetekende gaf ook aan dat hij denkt dat na 15 jaar een wisseling van de wacht wel welkom zou zijn en een andere wedstrijdleider misschien wel nieuw animo in het clubkampioenschap kan brengen, niet in het minst omdat hij na 15 jaar aan nieuwe uitdagingen toe is en ook eens graag zelf een ontspannen clubkampioenschap zou willen spelen waarbij hij na zijn wedstrijd kan genieten van een drankje aan de toog.

Kandidaten mogen zich altijd  bij het bestuur melden, want zoals steeds zijn helpende handen meer dan welkom, op dit vlak, maar op veel andere gebieden in onze club, een club van meer dan 700 leden heeft nu eenmaal meer helpers nodig dan een clubje van 300 leden en spijtig genoeg ervaren wij dat de stijging van het aantal helpers niet in verhouding staat tot de stijging van het aantal leden. Dus twijfel niet en biedt uw helpende hand aan, zodat we volgend jaar ook weer kunnen zeggen dat we er samen een geslaagd seizoen van maakten.

Zo meldde ons een vermoeide en dus misschien wel erg kritische wedstrijdleider.


De Jeugd.

 Op 3/3 werd het nieuwe jeugdbeleid voorgesteld aan de ouders, spijtig genoeg was de belangstelling eerder beperkt.

In het begin van het seizoen werd er als voorbereiding op de interclub een paasstage georganiseerd, en werden er ook paaseieren verkocht tvv de jeugdwerking van TCL.

Het woensdagnamiddagtennis ging pas in september door aangezien men tijdens het seizoen met een overladen kalender (tenniskampen, tornooien enz.) te kampen kreeg.

Traditioneel werden de zomerlessen ingedeeld, iets waar Marleen Harings zich met volle overgave in stortte en tot een goed einde bracht. De eerste reeks van 10 lessen zat weer overvol, voor de bijkomende 5 lessen was de opkomst echter vrij beperkt.

5 Teniskampen bleek toch een beetje van het goede teveel, bijkomend probleem was dat een aantal spelertjes wel inschreven, maar niet kwamen opdagen, dit maakt een juiste budgettering bijna onmogelijk.

Zoals reeds eerder vermeld deed de jeugd ook zijn duit in het zakje tijdens het tornooi door de organisatie van een tombola tvv de jeugdwerking.

Het ontbijttennis, gebaseerd op een ganzenbordspel was dit jaar weer een succes.

Opkomst voor het jeugdclubkampioenschap was naar traditie vrij beperkt.

Dankzij de inzet van een enthousiast jeugdbestuur kon dit meer dan drukke programma afgewerkt worden.

Dit alles zorgt er natuurlijk voor dat het procentuele aantal jeugdleden binnen TCL best gezien mag worden, nl 46%.

Als beloning werd TCL dan ook nog gekozen tot laureaat jeugdvriendelijke club.


Het recreatietennis.

De leden van de recreatiecommissie willen iedereen bedanken voor de talrijke opkomst tijdens de hieronder beschreven activiteiten:.

Naar jaarlijkse traditie begonnen we met het hespentornooi dat naar goede gewoonte een succes over de ganse lijn was. Dankzij de baruitbaters Colette en Martine was gezelligheid troef voor onze TCL-ers. In een prachtig decor werd men verwend met een saladebuffet en overheerlijke hespen. De opbrengst van deze avond stelde ons in staat om op de zomerse vrijdagavonden hapjes te serveren.

Van uitstel kwam geen afstel en dus ging de ontmoeting met Smeermaas na het uitstel wegens een late exodus naar Turkije toch door. Ondanks de teloorgang van voornoemde club zullen wij trachten om deze ontmoeting ook in de toekomst nog te organiseren, aangezien dit steeds een gezellige bedoening is dankzij de deelnemers.

De clubavonden werden ook dit jaar weer een geweldig succes. Alles werd op professionele wijze in goede banen geleid door Jeanne, ondanks de dikwijls late wijzigingen die doorgevoerd dienden te worden. De eerste reeks werd afgesloten met een kleine barbecue. Er werden dan nog drie avonden extra georganiseerd, nl. de black & white avond, de rakettenavond en de verkleedparty.

Er stond ook een nieuw event geprogrammeerd, na enkele vergaderingen werd immers besloten om een ontmoeting te organiseren met de omliggende clubs Limburg-Maas en Maaseik. Na het late afmelden van Maaseik werd dit echter uiteindelijk gereduceerd tot een ontmoeting TCL – Limburg-Maas. De senioren speelden in Lanaken, terwijl de jeugd in Eisden aan de slag ging. TCL wist de winst in beide ontmoetingen naar zich toe te trekken en zo staat er weer een bijkomende wisselbeker in onze kantine te pronken.               

De fietstocht verliep ook erg vlot onder het toeziend oog van onze baankapiteins. Een speciaal woord van dank is zeker op zijn plaats voor Ivo Proesmans die iedere keer weer een prachtige route uitstippelt. Het aantal deelnemers was eerder aan de magere kant, aangezien sommigen blijkbaar liever gaan fietsen indien het niet door TCL georganiseerd is (is dit misschien een hint voor volgend jaar?).

Ondanks de regenbuien was de ontmoeting met Sappi een dag om niet meer te vergeten.

De ontmoeting met GTM Maastricht verliep zoals de vorige maal in de beste omstandigheden.

Volgend jaar gaan deze ontmoetingen door in Lanaken.

Als afsluiter natuurlijk ons onovertroffen mosselfeest met een prima organisatie, gezelligheid, sfeer en natuurlijk uitstekende mosselen.

Dank je wel aan alle mensen die van ver of kortbij meegewerkt hebben aan het welslagen van dit seizoen.

De recreatievoorzitter mocht dan ook met enige trots verkondigen dat de recreatiecommissie nog springlevend is.
 

Het clubhuis.

Het clubhuis draaide ook dit jaar weer op volle toeren, de frisse verschijning van Peggy en Rudy speelde hier zeker opnieuw een niet te onderschatten rol in. Zij zetten hun beste beentje voor en waren steeds bereid om bijkomende tips te geven die onze club beter laten draaien. Wij danken hun dan ook voor hun constructieve samenwerking en hopen hen nog vele jaren, ook al is het als gewoon lid op onze club te mogen begroeten.
 

Goed om weten.

Spijtig genoeg verkoos weer een lid van het bestuur, nl Adele Judong om zich terug te trekken in het anoniemere recreantenleven en zich te concentreren op de bouwperikelen van zoonlief, langs deze weg zou ik haar echter graag willen bedanken voor haar inzet in de voorbije jaren en we hopen haar later terug te kunnen opvissen.

Op enkele kinderziektes na, waren we zeker tevreden over het online-reservatiesysteem, waardoor men vanuit de luie zetel kon reserveren.

Ons clubhuis deed voor aanvang van het seizoen zelfs eventjes dienst als productiehuis van VTM.

Om de leden beter wegwijs te maken in de structuur van de club werd er een lijst met aanspreekpunten op het web gepubliceerd en werd deze lijst ook in de kantine ter beschikking gesteld.

Voor het eerst en met groot succes werd er dit jaar door de jeugdcommissie een tombola georganiseerd tijdens het open tornooi, dit initiatief was zeker voor herhaling vatbaar.

Op zaterdagnamiddag werden er in navolging van de clubavond van de recreanten, competitiedubbels georganiseerd, iets wat gesmaakt werd door de deelnemers.

TC Lanaken zette inzake jeugdwerking weer een stapje voorwaarts, want we werden in 2005 gehuldigd als laureaat jeugdvriendelijke club, dit mede dankzij het lijvige dossier dat Bart inleverde.

Zoals stilaan traditie geworden werd op het einde van het seizoen de trofee voor de meest verdienstelijke speler uitgereikt, spijtig genoeg werd de winnares ter elfder ure ziek en gebeurde de uitreiking zonder de aanwezigheid van de winnares Carima Blokker. Geen nood echter zij kreeg later de trofee nog persoonlijk overhandigd en was natuurlijk niet minder blij met deze erkenning