Verslag algemene ledenvergadering 2015

Verslag algemene ledenvergadering  TCL   -    23/06/2016   -    20u15  -  Clubhuis TC Lanaken

 

Aanwezig :

Bestuur: Dirk Vanstapel, Eric Eurlings, Remi Wijnen, Resie Koekelkoren en Alain Wauters
Vaste leden:Jean-Pierre Wauters, Jeanne Quax, Jean-Marie Herberghs, Gerard Lenaerts

Leden:  

 

Lieten zich verontschuldigen :

Bestuur: Noel Penders, Bart Boosten
Vaste leden:Ine Vos, Ilona Ignacz, Andre Huveners, Joris Swennen

 

 

 

 

 

                Neerharenweg zn, 3620 Lanaken

                Verenigingsnummer 422425003

  • 1 ) Opening van de vergadering
  • Ondervoorzitter Eric Eurlings heet iedereen van harte welkom en verontschuldigt de afwezigen.

 

  • 2 ) Goedkeuring kandidaturen vaste leden
  • Er werden geen kandidaturen ingediend.

 

  • 3 ) Notulen algemene vergadering van 10/06/15
  • Deze verschenen op de website en werden per mail aan de vaste leden bezorgd, ze worden door de vergadering goedgekeurd zonder verdere opmerkingen.

 

  • 4 ) Jaarverslag 2015.
  • Jaarverslag werd reeds voor de vergadering aan de vaste leden bezorgd en werd tijdens de vergadering goedgekeurd zonder verdere opmerkingen.

 

  • 5 ) Financieel verslag 2015.
  • Dirk Vanstapel bezorgt de vergadering een overzicht van rekeningen 2015. Hij geeft hierbij de nodige tekst en uitleg.
  • Deze rekeningen worden door de vergadering unaniem goedgekeurd.

 

  • 6 ) Begroting 2016.
  • Dirk Vanstapel bezorgt de vergadering een overzicht van begroting 2016.
  • De begroting wordt door de vergadering unaniem goedgekeurd.

 

  • 7 ) Verkiezing bestuur.
  • Bart Boosten wordt door de vergadering unaniem herverkozen als bestuurslid.
  • Er wordt akte genomen van het ontslag van Johan Maesen op vergadering dd. 16/2/16.

 

  • 8 ) Voorstellen ingediend voor 2016.
  • Er werden traditioneel geen officiële voorstellen ingediend.

 

  • 9 ) Varia
  • De ambitie is om de accommodatie te verbeteren, we zijn ons meer dan bewust dat dit noodzakelijk is. Het is echter vooral uitkijken om de nodige gelden bij elkaar te krijgen. We dienen bij de gemeente zeker meer subsidies dan nu reeds toegezegd te bekomen, eventueel gecombineerd met een renteloze lening.


Redactie : Alain Wauters